Narva linn


Narva jõeäärse promenaadi ehitamise jätkamiseks sõlmiti ehitusleping

Toetajad

Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööde, 2. etapi (sh kergliiklusteed koos kaasnevate ehitistega Joaoru saarel ja sellega külgnevatel aladel ning 5-kroonise rahatähe vaatega vaateplatvorm Grafovi tn 27 maanukil koos kaasnevate ehitistega) teostamiseks sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 16.04.2021 hankelepingu ettevõttega OÜ RTS Infraehitus.

Projekti peamised ehitustööd on käesoleva jõepromenaadi jätkamine Joaoru puhkealas, sh saarel, kalda ranniku tugevdamine, sildade rekonstrueerimine, energiasäästliku valgustuse paigaldamine, kergliiklusteede ehitamine, 5-krooni vaate vaatamisplatsi ehitamine, territooriumi heakorrastamine. Renoveerimisaladega saab tutvuda siin:
Joaoru puhkeala - https://zc.ee/HULeEZTk;
5-krooni vaate vaatamisplats - https://zc.ee/xG1ZR47a.

Lepingu täitmise perioodiks on 12 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Ehitustööd algavad peale tööprojekti valmimist, eeldatavalt 2021. a suvel. Lepingu hind on 1 457 421,14 eurot km-ta (1 748 905,37 eurot km-ga). Ehitusjuhtimise teenust osutab ettevõte OÜ Ehitusagentuur.

Ehitustööd teostatakse projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamise, III etapi“ ehk lühidalt „Jõepromenaadid III“ raames. Antud projekt on eelnevalt realiseeritud projektide loogiline jätk: INTERREG IIIA Programmi raames projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine“ ja Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 raames projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp".
Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti juhtiv partner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Venemaa poolt on projekti partneriks Munitsipaalühenduse „Leningradi oblasti Kingissepa munitsipaalrajooni Gorod Ivangorod“ administratsioon.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering on 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022).
Täiendav info projektist on leitav:
http://www.forttour.net/1-promenades_est.html.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Natalia Orava
Projektijuht / peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599085, e-post: natalia.orava@narva.ee

Lisatud 19.04.2021, 15:02
Muudetud 26.08.2021, 13:03

eelmine järgmine