Narva linn


Kultuuritegijate tunnustamine

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond kutsub esitama kandidaate kultuuritegijate tunnustamiseks.

Kultuuritegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta Narva linna kultuurivaldkonda edendanud isikuid (sh noori), ühinguid/kollektiive ning nende poolt aasta jooksul (01.05.2020-30.04.2021) teostatud silmapaistvaid ja olulisemaid saavutusi, algatusi või muid linna jaoks sügavamat tähendust omavaid kestvamaid kultuuritegusid.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda elektrooniliselt e-posti aadressile kultuur@narva.ee tähisega "kultuuritegijate tunnustamine" kuni 30. aprillini 2021. aastal.

Kandidaadi võib esitada konkreetses nominatsioonis. Kandidaatide esitamise nominatsioonid on:
1) audiovisuaalne kunst;
2) kujutav ja rakenduskunst;
3) etenduskunstid;
4) muusika;
5) kirjandus;
6) rahvakultuur.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond moodustab äramärkimist väärt kultuuritegijate valimiseks komisjoni, mis vaatab kandidaatide esitamise ettepanekud läbi ja nimetab äramärkimist väärt kultuuritegijaid.


Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
anastassia.yakovleva@narva.ee

Lisatud 13.04.2021, 10:34
Muudetud 13.04.2021, 10:48

eelmine järgmine