Narva linn


Ida-Virumaa loob tänavakunsti abil integratsiooni

Eesti rahuorganisatsioon Peace Action Community Estonia (PACE) viib käesoleval kevadel läbi omanäolise lõimumisprojekti “Kuula.me: Minu, sinu, meie lugu”. Projekti raames leiavad aset lõimumistegevused kuues Eesti linnas. Tegevuste eesmärgiks on tuua kokku erinevad kogukonnad ning erineva kultuuri- ja keeletausta või päritoluga inimesed. Kunsti ja jutuvestmise kaudu leitakse ühisosa erinevate kogukondade vahel ning mõeldakse koos Eesti kestlikule ja kaasavale arengule.

Projekti kuula.me plakat

Märtsi- ja aprillikuu jooksul erinevate emakeeltega igas vanuses inimesed nii Jõhvis, Kurtnas kui Narvas toovad tähelepanu integratsioonile Kirde-Eestis läbi tänavakunsti. Projekti kunstiteosed valmivad osalejatega koosloomes: mitme virtuaalse ürituse jooksul said Ida-Virumaa inimesed kokku, et jagada üksteisega iseenda ja oma kogukonna lugusid. Arutati koos, mis on meie sümbolid ja kes on meie inimesed. Kohtumiste tulemusel lõid Jõhvi, Kurtna ja Narva grupid kunstiteosed, mis ühiselt ka avalikele seintele kantakse. Loominguliste tegevuste eesmärk on soodustada inimeste läbikäimist ja koostööd nii ühe linna siseselt kui üle kogu Ida-Virumaa.

Projekt toimub koostöös kohalike kunstnike, loomekeskuste, ettevõtjate ja vabaühendustega. Narvas tegutsevad partnerid MTÜ VitaTiim ja linnakunstnik Deniss Polubojarov, kellega kaunistatakse Äkkeküla spordi- ja puhkealal asuva jalakäijate tunnelit. Jõhvi sein aadressil Jaama 6 saab uue ilme tänu Jaama6 loomemajanduskeskusele ja Jõhvi Avatud Noortekeskusele. Kurtnas töötatakse koos Kurtna Noortekeskuse meeskonna ja noortega ning värvitakse koos keskuse betoonplatsi. Tiimidega koos tegutsevad kunstnikud Anastasia Lemberg-Lvova, Merili Mägi ja Katrina Kolk.

PACE on vabaühendus Eestis, mis keskendub demokraatia, inimõiguste ja rahukultuuri edendamisele. Ühingu tegevuste eesmärk on erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste vahel dialoogi loomine, mis soodustaks kogukondade koostööd ning sidusust. Organisatsiooni tegevused on suunatud noortele ja noortele täiskasvanutele. "Kuula.me" projekti kohta leiate infot siit.

Tegevus toimub koostöös Integratsiooni Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused" raames.

Lisainfo:
Maria Sakarias
tel +372 5182181
maria@peaceaction.ee

Informatsiooni edastas avaldamiseks:
Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
tel 3599259
anastassia.yakovleva@narva.ee

Lisatud 14.04.2021, 13:40
Muudetud 14.04.2021, 13:53

eelmine järgmine