Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kraavi tn 1, 2 ja Karja tn 3)

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamiseks täpsustatud Narva Linnavalitsuse 17.03.2020. a korraldusega nr 209-k kehtestatud Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel ning Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3 krundile ehitiste rajamiseks võistlustöö „DUO“ alusel.

Kuna 17.03.-02.04.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga avalik istung toimub internetikeskkonnas 29. aprillil 2021. a kell 15:30-17:00 (https://join.skype.com/ARCID9QP4Sup).

Projekteerimistingimuste eelnõuga (täiendatud vastuväidete sisuga) saab tutvuda siin.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Lisatud 14.04.2021, 16:13
Muudetud 14.04.2021, 16:35

eelmine järgmine