Narva linn


Lugupeetud munitsipaaleluruumide üürnikud!

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et 2020. a novembris jõustus uus Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord (Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrus nr 18), mille kohaselt on Narva linna omandis olevate eluruumide üürnikel võimalus omandada üüritud munitsipaalkorter otsustuskorras.

Pöörame tähelepanu, et üürnikud ei saa omandada eluruume, mis on tunnistatud võõrandamisele mittekuuluvateks. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet peab nende üle eraldi arvestust.

Otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi müügihinnaks on korteri erastamishind, mis korrutatakse koefitsiendiga 15.

Eluruumi müügihinna tasumisel järelmaksu ei rakendata. Müügihind peab olema täielikult tasutud vähemalt kaks tööpäeva enne notariaalse müügilepingu sõlmimist või tehingu ajal notari deposiitkontolt. Müügilepingu sõlmimisega seotud notarikulud kannab ostja.

Müügileping peab olema sõlmitud ühe kuu jooksul arvates üürnikule eluruumi võõrandamise otsuse teatavakstegemisest.

Munitsipaaleluruumi omandada sooviv üürnik peab esitama linnamajandusametile vormikohase taotluse ja lisama sellele järgmiste dokumentide koopiad:
• isikut tõendav dokument;
• kehtiv munitsipaaleluruumi üürileping;
• esindaja volitusi tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
• korteriühistu ja SA Narva Linnaelamu (Energia tn 4, raamatupidamise tel 3566202) tõendid munitsipaalkorteri võlgnevuse puudumise kohta.

Esitatud taotlused vaatab läbi Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon, lõpliku otsuse võtab vastu Narva Linnavalitsus.

Eluruumi müügitingimuste ja hinna kohta võib saada infot Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnast (tel 3599157, tel 5099155) või saates oma küsimused e-posti aadressile linnamajandus@narva.ee.

Lisatud 15.04.2021, 09:38
Muudetud 15.04.2021, 09:57

eelmine järgmine