Narva linn


SA Narva Linna Arendus võtab tööle sekretär-juhiabi

Tööülesanded:
♦ Sekretär-juhiabi töö eesmärk on juhatuse liikme tööülesannetega seotud asjaajamise ja kohtumiste korraldamine ning allkirjastatavate dokumentide korrektsuse ja õigekeelsuse tagamine, sujuva kontoritöö korraldamine ja info edastamine.
♦ Juhatuse liikme informeerimine vajalikest küsimustest, ettepanekutest, päevakorral olevatest küsimustest.
♦ Juhatuse liikme abistamine dokumendihalduse osas, sh vajadusel kirjade refereerimine, vastuste, käskkirjade jm dokumentide koostamine, vormistamine, dokumentide registreerimine ja arhiveerimine.
♦ Juhatuse liikme allkirjastatavate dokumentide keelelise ja tehnilise korrektsuse tagamine hea tava, eesti kirjakeele normi ja vorminõuete alusel.
♦ Juhatuse liikme ülesandel info kogumine, analüüsimine, raportite ja aruannete koostamine.
♦ Juhatuse liikme poolt antavate ametialaselt vajalike ühekordsete ülesannete täitmine.
♦ Sekretär-juhiabi töös on personalipoliitika väljatöötamine ja uuendamine vastavalt vajadusele, töösuhetega seotud dokumentatsiooni koostamine, juhatuse liikme ja töötajate nõustamine personalitööd puudutavates küsimustes.

Kandideerijalt eeldame:
• vähemalt keskharidust ja eelnevat töökogemust sekretär-juhiabi ametikohal vähemalt 2 aastat;
• eesti keele oskust tasemel C1;
• kaasaegsete arvutisüsteemide kasutamise oskust;
• tööks vajalike riigi ja Narva õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust;
• teadmisi dokumendihaldusest;
• head pingetaluvust, korrektsust, algatus-ja analüüsivõimet, empaatilisust ja vastutustunnet;
• loomingulisust, innovatiivsust ja laia silmaringi;
• probleemide lahendamise oskust;
• strateegilist mõtlemist;
• koostööoskust ning väga head suhtlemis- ja väljendusoskust;
• internetiturunduse loogika mõistmist;
• ettevõtlikkust ja positiivset ellusuhtumist;
• oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võimet, oskust efektiivselt kasutada tööaega;
• kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus.

Oma poolt pakume:
• arenguvõimalust;
• vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
• toetavat meeskonda;
• püsivat ja stabiilset tööd.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Tööle asumiseks vimane kuupäev: 03.05.2021.
Täistööaeg.

Motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 23.04.2021 e-posti aadressile sofja.homjakova@gmail.com.

Info:
tel. 56607779.

Lisatud 15.04.2021, 13:13
Muudetud 15.04.2021, 13:36

eelmine järgmine