Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine (välikohvik/väliterass: A. Puškini tn T1)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Aleksander Puškini tänav T1 asuva linnale kuuluva kinnistu üldpindalaga 150 m² (pildil) üürile andmiseks järgmistel tingimustel:
• kasutusala - välikohvik või väliterrass;
• üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat;
• üüritasu alghind - 150 eurot kuus;
• osavõtutasu - 32 eurot;
• tagatisraha - 150 eurot.

Narva LMA foto: Pushkini tn T1

Üürilepingu lisatingimused:
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• paigaldatavate ajutiste rajatiste ja mööbli seisundi ja disaini iga-aastane kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ning projekti arhitektiga enne avamist;
• välikohviku minimaalne lahtiolekuaeg – igapäevaselt maist septembrini 10.00-22.00, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui üürilevõtja soovib lahtiolekuaega muuta, kooskõlastada see Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga põhjendatud taotluse esitamisega.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile e-posti teel, kuni 28. aprillini 2021 kella 10.00-ni digitaalselt allkirjastatud pakkumus, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara aadressi.
Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega pakkumuse üleandmist isiklikult tuues ei toimu.

Enampakkumine toimub 28.04.2021. a kell 10.30 linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3-22 (III korrus).

Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimuste ja lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi failis;
4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
5. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
6. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
7. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 28. aprilliks 2021.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.
Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumiste toimumise ja lisatingimuste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 58877161).

Lisatud 08.04.2021, 10:24
Muudetud 08.04.2021, 10:47

eelmine järgmine