Narva linn


Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning ... Loe edasi

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel. "Kuna ... Loe edasi

Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate ... Loe edasi

Omavalitsused saavad tulevikus ise valida auditeerimise viisi

Teisipäeval kogunenud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon on seisukohal, et seaduses vajaksid reguleerimist omavalitsuste sisekontrolli ja riikliku järelevalve teemad. "Mis ... Loe edasi

Vandaalitsemine Rahu tn 38c asuval laste mänguväljakul

Alles hiljuti avati Narva linnas Rahu tänav 38c uus, kaasaegne ja multifunktsionaalne mänguväljak, kuid avamisest alates on mitu korda tulnud parandada mänguelemente ja piirdeaeda, mida on selle ... Loe edasi

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond annab teada

Koostöös Terviseametiga võeti vastu otsus viia alates 26. novembrist Narva linna munitsipaalomandis olevate koolide 4.-9. klassid üle kontaktõppele. Terviseamet on jälginud haigestumust Narvas ... Loe edasi

2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ootab 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi. Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja ... Loe edasi

Vabariigi Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Valitsus kiitis e-istungil heaks reedel kokkulepitud täiendavad koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastased piirangud, et kaitsta Eesti inimeste tervist ja elu ning vältida meditsiinisüsteemi ... Loe edasi

Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile laekus 17.11.2020. a projekteerimistingimuste taotlus Aasa tänav 12 ühepereelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks Narva ... Loe edasi

Eelmised 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Järgmised