Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kiriku tn 9)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kiriku tn 9 krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest.

Kuna 16.02.–03.03.2021. a toimunud eelnõu avalikul väljapanekul laekus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 3 ettepanekuid ja vastuväiteid sisalduvat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi.

Tuginedes Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud piirangutele toimub avalik istung 25. märtsil 2021. a kell 16:00 internetikeskkonnas.
Veebikoosoleku link: https://join.skype.com/meUCanYXgEp8.

Projekteerimistingimuste eelnõu (täiendatud vastuväidete sisuga), muinsuskaitse eritingimuste ja eskiisiga saab tutvuda siin.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Lisatud 17.03.2021, 12:59
Muudetud 17.03.2021, 14:02

eelmine järgmine