Narva linn


Stockholmi platsi (I etapp) eriosade projekteerimiseks sõlmiti 08.02.2021. a hankeleping

Avatud hankemenetluse tulemusel sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi tekstis Amet) 08.02.2021 hankelepingu ettevõttega Novarc Group AS Stockholmi platsi (I etapp) eriosade projekteerimiseks.

Eeltaotlus projekti realiseerimiseks oli Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heaks kiidetud 31.05.2019. a. Tänase päeva seisuga tegeleb Amet ettevalmistustöödega enne põhitaotluse esitamist, mille esitamise tähtaeg on 30.10.2021. a.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel oli 30.07.2020. a sõlmitud hankeleping KOKO arhitektid OÜ-ga (arhitektuurkonkursi "Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja, mis oli läbiviidud 2017. a) projekteerimistöödeks (arhitektuurne- ja maastikuarhitektuurne osa). 05.11.2020. a toimunud Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni istungil oli heakskiidud Stockholmi platsi I etapi eskiis ning 20.11.2020. a oli eskiis kooskõlastatud projekteerijaga.

Projekteerimistöödeks (ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumil) on planeeritud 9 kuud ja plaanis on need lõpetada 2021. aasta lõpuks.

Ehitustöödeks on planeeritud 12 kuud, eeldatav ehitustööde algus on 2022. aasta märtsikuus ja lõpp 2023. a märtsis, projekti realiseerimise ajakava täpsustatakse põhitaotluse koostamisel.

Projekti üldeesmärgiks on Raekoja kvartali väljaarendamine ja kasutuselevõtt Narva Vanalinna linnaosa kui Narva piirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamiseks. Stockholmi platsi ehitamine loob eeldused uute väikeettevõtete tekkimiseks Raekoja kvartalisse, mis omakorda annab tõuke kogu vanalinna kui ajaloolise keskuse arengule ja julgustab ettevõtjaid investeerima sellesse linnaosasse. Vanalinna atraktiivseks muutmine tõstab turistide arvu Narva linnas.

Stockholmi platsi funktsioonid:
• sellel viiakse läbi linnas regulaarselt toimuvad üritused;
• vabaõhukontsertide korraldamise koht;
• vaba aja veetmise koht – kohvikuga.

Projekti tulemus: taaselavdatud avaliku linnaruumi pindala (Stockholmi plats). Projekti I. etapp hõlmab ca 2300 m², mis moodustab umbes 30.36% kogu projektist (30.36% kogu projektist koos maa-aluse parklaga).

Projekt "Stockholmi platsi ehitus, I etapp (nr 2014-2020.9.02.19-0023).
Projekti eeldatav kogumaksumus on 1 015 507 eurot (millest 854 000,95 € toetus (projekti positiivse rahastamisotsuse korral) ja omafinantseerimine  vähemalt 15% või ca 161 506,05 €). *Eelarve täpsustatakse põhitaotluse koostamisel, põhiprojekti kalkulatsiooni alusel.

Toetajate logod

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Illustratsioonid “Narva Stockholmi plats, I etapp“, projekteerija KOKO arhitektid OÜ, töö nr 20-17/MA, eskiisprojekt.
Illustratsioonid “Narva Stockholmi plats, I etapp“, projekteerija KOKO arhitektid OÜ

Täiendav info arhitektuurkonkursi "Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" kohta asub siin.

Lisainfo:
Polina Erikson
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse peaspetsialist (projektijuht)
Tel 3599046, 56886111 | E-post polina.erikson@narva.ee

Lisatud 09.02.2021, 15:44
Muudetud 09.02.2021, 16:16

eelmine järgmine