Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet vajab järelevalve spetsialisti

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võtab teenistusse

► järelevalve spetsialisti
(ametnik)

Põhiülesanded:
• Narva linna halduspiires kasutatavate ja ehitatavate ehitiste riikliku järelevalve teostamine
• ehitisregistri andmete korrastamine
• ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitiste andmete kontrollimine ja kandmine lähtudes korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest
• ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitiste dokumentatsiooni kontrollimine ja registrisse kandmine
• ehitamise alustamise teatiste kontrollimine
• kasutuslubade taotluste menetlemine ning kasutuslubade andmine
• kasutusteatiste menetlemine ning kasutusteatiste ehitisregistrile esitamine
• kodanike vastuvõtt
• teenistusülesannete täitmine vastavalt ametijuhendile

Nõudmised kandidaadile:
• rakenduskõrg- või keskeriharidus ehituse või ehitusliku projekteerimise valdkonnas või muus ehitiste ehitamisega seotud valdkonnas
• vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• vene keele oskus suhtlustasemel
• koostööoskus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus võtta vastu otsuseid

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd kiiresti arenevas piirkonnas
• enesetäiendamise võimalust
• konkurentsivõimelist palka
• 35-kalendripäevast põhipuhkust
• kaasaegseid töötingimusi

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

CV märkusega "JÄRELEVALVE SPETSIALIST" palume saata hiljemalt 28.02.2020. a Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisaküsimused:
Ellen Uusküla, järelevalve osakonna juhataja, tel 3599070, e-post ellen.uuskula@narva.ee.

Lisatud 30.01.2020, 15:56
Muudetud 30.01.2020, 16:53

eelmine järgmine