Narva linn


Kuluheina süütamine on ohtlik ning võib viia õnnetuseni

Kevade edenedes on hakanud hoogu koguma ka kulupõlenguid, mida Ida päästekeskuse päästjatel tuleb kustutada peaaegu iga päev.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning kulupõletamine on keelatud. Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks on langenud inimesi ja hooneid.

Eelmisel kevadel hukkus Võru maakonnas lõkkest tekkinud kulupõlengus vanem naine.

Ida-Virumaa päästepiirkonnajuhataja Tarmo Anton (Ida-Virumaa) / Lääne-Virumaa päästepiirkonnajuhataja Jaak Janno (Lääne-Virumaa) räägib, et kulupõlengud saavad alguse hooletusest, näiteks põlevat suitsukoni autoaknast välja visates või sihilikult kuivanud rohtu süüdates. „Probleemiks on ka suures koguses niitmata jäetud maa, millel sellised põlengud üldse aset leida saavad“, - lisab piirkonna juhataja.

Tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustutamisega juba mõne hetke pärast omal jõul hakkama. Samuti võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästemeeskonnad ei jõua piisavalt kiiresti abivajajani, kui samal ajal leiab aset teine õnnetus. Kulupõletajaid ning hooletuid lõkketegijaid võib karistada kuni 1200 euro suurune rahatrahviga. Lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal hüvitada keskkonnale tekitatud kahju, kuna hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Enne kui te kipute midagi põletama, tuletage meelde ohutusnõuded!

Kevad on saabunud ja inimesed alustanud koristustöödega aias. Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks. Näiteks kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.

Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgige ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest sõltub eelkõige lõkke suurusest
• Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast.
• Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

NB! Kui siiski juhtub, et tuletegemine on väljunud kontrolli alt, siis helistage kohe 112.


Päästeamet

Lisatud 23.03.2020, 10:22
Muudetud 23.03.2020, 10:39

eelmine järgmine