Narva linn


Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööd on lõpetatud

Toetajate logod

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööd on lõpetatud 10.07.2021. a.

Praegu on käimas tööde vastuvõtmine ja puuduste kõrvaldamine ning samuti dokumentatsiooni ettevalmistamine jalg- ja jalgrattateede kasutusloa saamiseks. Ehitaja peab kõik olemasolevad puudused kõrvaldama 27. juuliks 2021. a. Vastavalt sõlmitud lepingule ehitusdokumendid peavad olema üle antud ja kasutusload saadud hiljemalt 08.09.2021.

Foto: Narva arenduse ja ökonoomika amet, Natalia Orava

Projekti II etapis on ehitatud kokku 6,9 km uusi jalg- ja jalgrattateede lõike Narva-Jõesuu territooriumil (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline (4,7 km) ning Tõrvajõe-Peeterristi (2,2 km) jalg- ja jalgrattateelõik). Nendes suundades on kasutajate arv oluliselt suurem kui Eesti keskmisel rattateel. Raja planeerimisel püüdsid arendajad arvestada erinevate sihtrühmade (elanike, turistide, jalgratturite, jalakäijate, lastega perede, eakate) huvidega. Jalg- ja jalgrattateed on varustatud puhkealade ja remondijaamadega: nii Narva-Tallinn lõigule kui ka Narva - Narva-Jõesuu kergliiklustee lõigule on paigaldatud kaks jalgrattahooldusjaama. Sellised jaamad on meie regioonis uudsus, mida paigaldatakse juba aktiivselt üle Eesti. Loodame väga, et Narva ja Narva-Jõesuu elanikud ning ka meie piirkonna külalised kohtlevad neid hoolega.

Foto: Narva arenduse ja ökonoomika amet, Natalia Orava

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi projekteerimis- ja ehitustöid teostab AS YIT Eesti. Omaniku üle teostab järelevalvet Lindvill OÜ, ehitust juhib OÜ Ehitusagentuur. Põhiprojekti autor on OÜ Reaalprojekt. Eeltoodud tööde tellija on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Projekteerimis- ja ehitustöösid osutatakse projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" ( nr 2014-2020.9.02.18-0022) raames.

Projekti põhitaotlus rahuldati Riigi Tugiteenuste Keskuse 19.03.2020 otsusega. Projekti kogumaksumus on 2 993 318,00 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 448 997,70 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 544 320,30 eurot.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (siseministri 03.03.2015 vastuvõetud määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" on kättesaadav Riigi Teataja kodulehel).

Projekti lisainfo:
Natalia Orava
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
tel 3599085, natalia.orava@narva.ee

Lisatud 19.07.2021, 11:34
Muudetud 19.07.2021, 12:22

eelmine järgmine