Narva linn


Narva koolides on veebruari esimesel nädalal kontaktõppel kuni 50% kooli õpilastest

Terviseameti soovitusel lubavad Narva munitsipaalkoolid ka veebruari esimesel õppenädalal kontaktõppele vaid kuni 50% kooli õpilastest. Põhjuseks on viiruse COVID-19 jätkuvalt suur levik Narva ... Loe edasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Käesolev teade avaldatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6.Narva Linnavolikogu 21.01.2021. a otsusega nr 4 on algatanud Narva linna ... Loe edasi

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teade

22. jaanuaril toimus linnamajandusameti ja Ekovir OÜ esindajate vahel kohtumine, mis oli tingitud teravnenud olukorrast prügi väljaveoga ja laekuvate kaebustega. Kohtumisel osales ka abilinnapea ... Loe edasi

Maksu- ja Tolliamet ootab maksusoodustustega seonduvat infot

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab maksusoodustustega teenuseid pakkuvatele asutustele ja ettevõtetele meelde, et andmed inimeste kulutuste kohta tuleb ametile edastada 1. veebruariks. Õigeaegselt ... Loe edasi

Koolitoidu pakid on ette nähtud kõigile distantsilt õppivatele ja selleks soovi avaldanud õpilastele

Narva munitsipaalkoolid pakuvad distantsõppel olevatele õpilastele koolilõuna asemel toidupakke. Koolis käivad õpilased saavad õppepäevadel sooja koolilõunat, kõigile selleks soovi avaldanud ... Loe edasi

Narva linna osalusega ettevõtted saavad uued nõukogud

Suurem osa Narva linna osalusega ettevõtete nõukogude koosseisudest on esitatud linnavalitsuse istungile kinnitamiseks. Nõukogude tulevased liikmed on oma nõusoleku andnud. Traditsiooniliselt on ... Loe edasi

Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub  reedel 29. jaanuaril 2021 kell 14.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega - avalike ürituste keeluga ... Loe edasi

Narva Muuseumi juhiks valiti Maria Smorževskihh-Smirnova

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu valis 22. jaanuaril Narva Muuseumi uueks juhatuse liikmeks Maria Smorževskihh-Smirnova. Valik oli ühehäälne, juhatuse liikme ametiaeg algab veebruaris ja kestab ... Loe edasi

Teade

Head Joala perearstikeskuse patsiendid!
(perearstid L. Tšernenok, T. Volobujeva, G. Staškevitš)
Joala perearstikeskuse medtöötajate haigestumise tõttu peaksite ajavahemikul 20.01.2021 kuni 03.02.2021 (tööpäevadel 8.00-18.00) abi saamiseks pöörduma Narva perearstikeskuse poole, mis asub aadressil Linda tänav 1.
Registratuuri tel 56881009.

Narva linn jätkab koolide distantsõppega vähemalt nädala

Terviseameti soovitusel jätkab Narva linn veel nädala koolide distantsõppega. Selle põhjuseks on viiruse COVID-19 laialdane levik Narva peredes ning nakkuse levik Narva koolides pärast seda, kui ... Loe edasi

Eelmised 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 Järgmised