Narva linn


Narva linna osalusega ettevõtted saavad uued nõukogud

Suurem osa Narva linna osalusega ettevõtete nõukogude koosseisudest on esitatud linnavalitsuse istungile kinnitamiseks. Nõukogude tulevased liikmed on oma nõusoleku andnud. Traditsiooniliselt on valdav osa nõukogude liikmetest volikogu koalitsiooniliikmed. Nõukogu esimehe valivad selle liikmed.

Tasusid nõukogude töös osalemise eest võrreldes endisega muudetud ei ole. Linnapea Katri Raik rõhutab, et oluline on nõukogude töö tõhustamine ja nõukogu liikmete vastutuse tõstmine ettevõtte arengu eest: "Alustame linna osalusega ettevõtete töö sisulise auditeerimisega. Vajame selgust, kas asutuste ette seatud ülesanded on kooskõlas linna arengustrateegiaga, kas nende ülesannte täitmiseks on piisavalt ressursse, kas ettevõtte töö on tõhus ning kas inimeste teadmised ja oskused linna ettevõtetes võimaldavad neid ülesandeid täita."

Nõukogu koosseisude moodustamisel on linnapea Katri Raiki sõnul arvestatud koalitsioonifraktsioonide seisukohtadega.

• SA Narva Linnaelamu nõukogu:
Anna Kovalenko, Tarmo Tammiste, Vladimir Izotov.
• SA Narva Haigla nõukogu:
Heli Adamovitš, Katri Raik, Anton Pratkunas, Ago Kõrgvee, Jekaterina Golubtsova.
• SA Narva Linna Arendus nõukogu:
Jüri Raud, Tamara Komlova, Veera Grigorjeva.
• SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus:
Tarmo Tammiste.
• AS Transservis-N nõukogu:
Vladimir Butuzov, Galina Vologdina, Jan Saan.
• AS Narva Vesi nõukogu:
Viktor Šemarin, Mihhail Stalnuhhin, Tamara Komlova, Jelena Kavrus, Ants Kutti.
• OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus nõukogu:
Vladimir Butuzov, Jelena Kavrus, Galina Vologdina.

Täpsem info:
Tamara Komlova, tel 56645644;
Jana Kondrašova, tel 55964750.


Tatjana Laanvee
Narva Linnakantselei nõunik
tatjana.laanvee@narva.ee

Lisatud 25.01.2021, 15:14
Muudetud 25.01.2021, 15:34

eelmine järgmine