Narva linn


Projekt "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"

Toetaja logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekti nr 2014-2020.1.04.18-0127 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" põhitaotlus oli rahuldatud Sihtasutuse Innove poolt 29.01.2019 otsusega nr 3-3.1/45. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" elluviimiseks.

Projekti planeeritav kogumaksumus on 5 882 352,94 eurot, millest maksimaalselt 5 000 000 eurot (kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest) on struktuuritoetus ja 882 352,94 eurot (vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest) on omafinantseering. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev 05.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.08.2022.

Projekti raames läbi viidud arhitektuurikonkurssi tulemused kinnitati 31.10.2019 ning võistlustööde ja nende autorite väljakuulutamine toimus 06.11.2019 Narva Kesklinna Gümnaasiumis. Projekti järgmise etapina 2020. aastal toimub projekteerimine ja 2021. aasta alguses saab ehitus alata.

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena peab olema projekteeritud, ehitatud ja sisustatud praeguse Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppehoone asemel tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Kesklinna Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 864 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga, milleks on 5172 m² ilma spordiruumideta.

Lisainfo:
Jekaterina Masalska
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599082
jekaterina.masalska@narva.ee

Lisatud 11.12.2019, 16:29
Muudetud 11.12.2019, 17:00

eelmine järgmine