Narva linn


Terviseameti soovitused haridusasutuste juhtidele

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas soovitab Terviseamet lastevanematel, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades, võimalusel viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palutakse teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45.

Haridus- ja Teadusministeeriumi sõnul hetkel ei nõua hetkel olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palutakse pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastab täiendavat infot. Ministeerium kutsub haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Lisatud 27.02.2020, 17:13
Muudetud 27.02.2020, 17:37

eelmine järgmine