Narva linn


TTJA: drooni lennutamise meelespea

Eestis võib kasutusele võtta ainult Euroopa nõuetele vastavaid droone vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele. Droonide juhtimiseks ja infoedastuseks kasutatakse raadiosagedusi, mille kasutus peab olema vastavuses Eesti raadiosagedusplaaniga.

Foto: https://www.ttja.ee/

Droonide ostmisel tuleb jälgida, et need on toodetud Euroopa turule, seda tõendab "CE" märgis tootel, kõiki neid tooted võib Euroopa turul müüa, kuid see ei tähenda, et neid võib kõigis Euroopa riikides kasutusele võtta. Toote kasutusjuhendis on kirjas, millistel raadiosagedustel need seadme töötavad. Raadiosageduste kasutus erinevates maailma riikides on erinev.

Osa sagedusalade kasutus on Euroopas ühtlustatud ja nende kasutamiseks ei ole vaja omada sagedusluba. Kui te ostate näiteks drooni, mis töötab Wi-Fi sagedustel (2,4 GHz, 5 GHz) siis tuleb jälgida, et olete oma seadme seadistanud kasutamiseks Euroopa Liidus (EU). Sellisel juhul võite olla kindel, et kasutate oma seadet nõuetele vastavalt ja selle kasutamisel ei häiri te teiste samal sagedusel töötavaid raadioseadmeid. Juhul kui seadistate oma seadme töötamiseks mõnes teises riigis (nt USA), on seadme võimsus suurem ja te segate teiste samas sagedusala töötavate raadioseadmete tööd.

Osades Euroopa riikides on lubatud kasutada droone, mille raadioseadmete töösagedus on 5,8 GHz, seetõttu kannavad need seadmed "CE" märgist. Eestis ei ole selle sagedusala kasutamine droonide lennutamiseks lubatud, kuna ala on eraldatud kasutamiseks teistele raadioseadmetele.

Enne drooni kasutamist soovitame kindlasti tutvuda Lennuameti kodulehel toodud infoga.
Täpsemat teavet raadioseadmete nõuete ja kasutamise kohta leiate meie kodulehelt.
Küsimuste tekkimisel raadioseadmete kasutamise kohta pöörduge meie spetsialistide poole info@ttja.ee.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)

Lisatud 09.06.2020, 10:25
Muudetud 09.06.2020, 10:51

eelmine järgmine