Narva linn


Segapakendi konteinerite tühjendusteenus alates 1. jaanuarist 2021

Lugupeetud jäätmevaldajad!

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et 1. jaanuarist 2021 on Narva jäätmekogumisoperaator OÜ EKOVIR.

Lepingu alusel tühjendab operaator järgmiste jäätmeliikide kogumiskonteinereid:
1. segaolmejäätmed - vastavalt hinnakirjale ja vastavalt konteineri mahule;
2. paber ja papp - 0,00 €;
3. segapakend - 0,00 €.

Saadud informatsiooni kohaselt tühjendab operaator segapakendi konteinereid 1 kord nädalas. See graafik erineb eelmise operaatoriga kooskõlastatud graafikust ning on kaasa toonud linnaelanike rahulolematuse.

Palume teatada pakendijäätmete sagedasema äraveo vajadusest järgmistel aadressidel:

Dmitri Pulkin
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist
tel 3599253
e-post dmitri.pulkin@narva.ee

OÜ EKOVIR
tel 3568068
e-post narva@ekovir.ee

Samuti teavitame, et Narva korteriühistutel on võimalus taotleda segapakendi konteinerite tasuta üürimist, selleks tuleb esitada taotlus linnamajandusameti e-posti aadressile linnamajandus@narva.ee.

Lisatud 13.01.2021, 15:44
Muudetud 13.01.2021, 16:22

eelmine järgmine