Narva linn


Kriisitoetused ettevõtjatele

Töötasu toetus Ida-Virumaa ja Harjumaa ettevõtetele

Toetust saab taotleda Eesti Töötukassast alates 01.02.2021 e-töötukassa kaudu.
Toetuse saajad on äriühingud, välismaa äriühingu filiaalid, mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE).
Toetust makstakse ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegutsevad piirangutest otseselt mõjutatud valdkondades, nt majutus, toitlustus, sanatooriumite ja ravitegevus, spordiklubide tegevus, koolitus, lõbustuse- ja vabaajategevus.
Töötaja/FIE töökoha asukoht on Ida-Virumaal või Harjumaal (töötamise registri andmed ja FIE puhul äriregistri andmed 22.12.2020 seisuga).
Lisainfo: www.tootukassa.ee.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus turismisektorile

Sihtgrupp: majutusasutused, reisiettevõtted, Tallinna vanalinna toitlustusasutused, Eesti käsitöö- ja suveniiripoed.
Toetatakse ettevõtjad kelle käive on kukkunud kõige kiiremini ning ei taastu eeldatavalt enne rahvusvahelise reisimise piirangute leevenemist, turismisektori suuremad tööandjad.
Toetuse taotlemine algab veebruari teises pooles.
Lisainfo: annika.anton@mkm.ee, www.eas.ee.

Kultuuri - ja spordivaldkonna toetused

Toetus makstakse kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.
Taotlemine algab eeldavasti jaanuari teises pooles.
Toetuste taotlusi menetleb eri valdkondades kas Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus või Spordikoolituse- ja teabe SA.
Taotlejad, kes taotlevad toetust töötukassast ei saa toetust Kultuuriministeeriumist.
Lisainfo avaldatakse ministeeriumi veebilehel www.kul.ee.

Erahuvihariduse ja –tegevuse toetus Ida-Virumaal

Toetust saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, kelle peamine tegevusala on huvitegevuse pakkumine (peamine tegevusala põhikirja järgselt) ja valdkonnas on tegutsetud vähemalt 1 kalendriaasta.

Valitsus kiitis 07.01.2021 heaks haridus- ja teadusminister Jaak Aabi määruse eelnõu, millega kehtestatakse alus eraüldhariduskoolidele, erahuvihariduse ja -huvitegevuse pakkujatele toetuse maksmiseks.
Vastavalt määruse eelnõule toetus erahuvihariduse pakkujatele on 50 eurot osaleja kohta ja erahuvitegevuse pakkujatele kuni 50 eurot osaleja kohta.

Taotlejad, kes taotlevad perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar tööjõukulude katmiseks toetust töötukassast, ei saa täiendavalt toetust Haridus-ja Teadusministeeriumist.
Ministri määrus avaldatakse ministeeriumi veebilehel www.hm.ee.

Maria Terebilina
Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel 3599044
E-post:
maria.terebilina@narva.ee

Lisatud 14.01.2021, 16:12
Muudetud 14.01.2021, 16:35

eelmine järgmine