Narva linn


Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 24. september- 28. september 2018

Esmaspäev, 24. september 2018
9.00 LV nõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Linnamajandusameti korrakaitseteenistuse peaspetsialist Dmitri Djakov osaleb infotunnis (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri plats 5-307).

Teisipäev, 25. september 2018

Kolmapäev, 26. september 2018
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).

Neljapäev, 27. september 2018

Reede, 28. september 2018