Narva linn


Avaldused ja blanketid

Avalduste vormid (Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet)

→ Avaliku ürituse loa taotluse vorm ja turvaplaan

Täiendavad sotsiaaltoetused


Ettevõtlus:

- Majandustegevuse register (MTR)

Reklaamimaksu deklaratsioon;
Avaldus reklaami paigaldusloa / raamatupidamise andmebaasis maksumaksja reklaami registreerimise tunnistuse välja andmiseks


Elukoha registreerimine

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aluseks on elukohateated. Alates 9. detsembrist 2019. aastal saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis.

1. Elukohateade. See esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.
Kui te olete kolinud, siis peate oma uue elukoha aadressi teatama 14 päeva jooksul.

Elukohateate esitamiseks tuleb isikutel pöörduda Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroosse aadressil Peetri plats 3-1, Narva.
Tel 3599095, tel 3599096
E-post jelena.jushina@narva.ee.
Vastuvõtuaeg:
E 9.00-12.00 ja 14.00-18.00, K 9.00-12.00 ja 14.00-17.00, R 8.00-12.00.

Kõikide küsimuste korral helistada tel 3599095 või tel 3599096, saata e-kiri jelena.jushina@narva.ee.
Elukohateadet ja ruumi omaniku õigustatud nõudmine on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel
- Kasutades e-rahvastikuregistri e-teenust
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)
Elukohatõendi avaldust on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud dokumendid e-posti teel
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)

Elukohateate saab täita kas kohapeal või saata postiga aadressile:
Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo
Peetri plats 3-1, 20308 Narva või registreerida elektroonilisel teel.

Vajalikud dokumendid
elukohateade, vorm (lisa 1) (elektrooniliselt täidetav), /Notice of place of residence/
- isikut tõendav dokument
- koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga
- koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik
- kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam
- eluruumi täisealiste kasutajate nõusolek
Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, on lapse elukoha andmete muutmiseks vajalik mõlema vanema nõusolek. Teine vanem, kes ei ole elukohateate esitaja, esitab nõusoleku lapse elukoha andmete muutmiseks isiklikult ja lihtkirjalikult või digitaalallkirjaga kinnitatult. Nõusolek võib olla elukohateatel või esitatud eraldi dokumendina.

Elukohateatega saate soovi korral esitada ka teise kasutatava elukoha aadressi- ja sideandmed (telefoninumber, elektronposti aadress).
Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus
- Soovitame märkida elukohateatele kontakttelefoni, et saaksime operatiivselt teavitada Teid, kui elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.

2. Teade rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel.
See esitatakse ruumi omaniku poolt juhul kui isiku elukohaks on märgitud omaniku ruum aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada või elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Avaldus elukohatõendi/ Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks /
Kohe täidetav

Lisatud 07.06.2008, 15:47
Muudetud 16.06.2021, 10:18

Tagasi