Narva linn


Narva Linnavolikogu

Narva linnavolikogu, kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu valitakse neljaks aastaks üldise ja ühetaolise valimisõiguse alusel vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel. Linnavolikogu töövormid on istungid (istungjärgud), komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, aga samuti volikogu liikmete iseseisev töö. Linnavolikogu formeerib linnavolikogu eestseisuse, kuhu kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja fraktsioonide esimehed. Volikogu esimees esindab linnavolikogu ja juhib selle tööd. Linnavolikogu töö toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud töökorrale.Narva Linnavolikogu kantselei

Põhimäärus
Peetri plats 1, Narva, 20308 Eesti
Tel. 35 99031, Faks 35 99030
E-post: narvavk@narva.ee
Tööaeg:
E-R 8.00-17.00
Lõuna 12.00-13.00
Juhataja Julia Lašina
Tel. 35 99032
narvavk@narva.ee
Peaspetsialist Anastassia Zahharova
Tel. 35 99034
anastassia.zahharova@narva.ee
Vanemspetsialist Tatjana Udovichenko
Tel. 35 99031
tatjana.udovichenko@narva.ee
Raamatupidaja Jelena Tarassova
Tel. 35 99037
narvavk@narva.ee
Haridus