Narva linn


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 17.10.2021

Narva linna valimiskomisjoni kontaktandmed
Peetri plats 5,
20308 Narva
Tööaeg:
18.08-15.09* 16:00-17:00
*07.09 16:00-18:00
*09.09 16:00-18:00
Esimees on
linnasekretär
tel. 3599008, 3599222
narvalv@narva.ee

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal (valimised.ee)

Hääletamise toimumistabel

OtsusedProtokollid
nr 2
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni tööaja määraminenr 1
19.07.2021
nr 1
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
(Narva Linnavalitsuse 19.07.2021 korraldus nr 557-k)

Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 66)

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 65)

Lisatud 21.06.2021, 17:33
Muudetud 21.07.2021, 15:04

Tagasi