Narva linn


Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Linnamajandusamet teatab, et seisuga 07.05.2020 on uuendatud kvartalisiseste teede renoveerimise toetust taotlevate korteriühistute nimekirja.

Narva linna korteriühistute järjestuse nimekiri kvartalisiseste teede renoveerimiseks (seisuga 07.05.2020).

Narva linna 2020. aasta eelarves on ette nähtud rahalised vahendid korteriühistute territooriumil asuvate kvartalisiseste teede renoveerimiseks summas 100 000 eurot.
Esialgse arvestuse kohaselt planeeritakse 2020. aastal renoveerida korteriühistute territooriumil 15 kvartalisisest teed.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet tuletab meelde, et vastavalt Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrusele nr 4 "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" (edaspidi Kord) tuleb finantseerimise saamiseks esitada toetuse taotlus.

Korra sätete kohaselt peab korteriühistu tee vastama renoveerimistööde linnapoolseks kaasfinantseerimiseks järgmistele tingimustele:
- Korteriühistu territooriumi renoveeritaval sõiduteel peab olema rajatud toimiv sademevee ärajuhtimine (Kord § 1 lg 3, kehtiv alates 01.01.2018);
- Taotluse olemasolu (Kord § 3);
- Korteriühistu nõusoleku olemasolu (Kord § 4 lg 2 p 4-5):
• teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimiseks;
• lepingu sõlmiseks;
• korteriomanike enamuse otsus (koos liikmete nimekirjaga), mille alusel on otsustatud taotlejale kuuluva tee kasutamine avalikkusele ligipääsetava teena viie aasta jooksul.
- Alates 01.01.2018 peab korteriühistu esitama renoveeritava sõidutee topo-geodeetilise mõõdistuse (sh renoveeritava sõidutee pindala), mis peab olema kehtiv hankemenetluse ajal (Kord § 4 lg 2 p 6).

Dokumentide esitamisega seotud küsimustes palun helistada telefonil 3599134.


Aleksandr Tšernossitov
Teede vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
tel 3599134
aleksandr.tsernossitov@narva.ee

Lisatud 06.02.2018, 16:49
Muudetud 15.05.2020, 16:36

Tagasi