Narva linn


Linnamajandus / Linnavara

Linnamajandusamet
Eeskirjad/korrad Avaldused/taotlused Hanked
Enampakkumised Jäätmekäitlus Keskkonnaload

08.06.2021: Teavita Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ohtlikust ehitisest

20.04.2021: Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine

19.04.2021: Narva jõeäärse promenaadi ehitamise jätkamiseks sõlmiti ehitusleping

15.04.2021: Linnamajandusamet teatab, et 2020. a novembris jõustus uus Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord, mille kohaselt on Narva linna omandis olevate eluruumide üürnikel võimalus omandada üüritud munitsipaalkorter otsustuskorras.

12.04.2021: Algab kodanikualgatuse ideede korje

07.04.2021: Alates 12. aprillist toimuvad A. Puškini tn - Malmi tn ristmikul ehitustööd, läbiviidavate tööde tõttu kehtib seal kandis alates 12. aprillist ajutiselt uus liikluskorralduse skeem ja bussiliinide sõiduskeem.

31.03.2021: Alates 15. aprillist 2021 hakkab Narva linna avalikel bussiliinidel kehtima suvine sõiduplaan

16.03.2021: Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 98 "Ühissõidukipeatuste nimede kinnitamine" kinnitati Narva-Jõesuu linnas asuvate peatuste nimekiri. Korraldus jõustub 31.03.2021. Narva linna- ja linnalähiliinide sõiduplaanides on alates 15. aprillist 2021 uued peatuste nimed.

15.02.2021: Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks sõlmiti hankeleping

09.02.2021: Stockholmi platsi (I etapp) eriosade projekteerimiseks sõlmiti 08.02.2021. a hankeleping

08.02.2021: Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööd on peatatud ehitamiseks mittesobivate ilmastikutingimuste tõttu. Vastavalt ehitaja AS YIT Eesti poolt esitatud ajakava kohaselt on ehitustöid kavas jätkata 5. mail 2021 või esimesel võimalusel, niipea kui lumi ja maapind sulavad ning ilmastikuolud võimaldavad tööd jätkata. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tuletab meelde, et ehitusplatsil viibimine, eriti sildade piirkonnas, on ohtlik ja keelatud.

04.02.2021: Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimiseks sõlmiti 04.02.2021 hankeleping

03.02.2021: Kulgu sadama territooriumi heakorrastamiseks sõlmiti 01.02.2021 leping

28.01.2021: TEN-T transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks sõlmiti 28.01.2021 hankeleping

27.01.2021: 22. jaanuaril toimus linnamajandusameti ja Ekovir OÜ esindajate vahel kohtumine, mis oli tingitud teravnenud olukorrast prügi väljaveoga ja laekuvate kaebustega.

13.01.2021: Segapakendi konteinerite tühjendusteenus alates 1. jaanuarist 2021

13.01.2021: Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine

27.05.2020: Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi realiseerimise alustamine

25.05.2020: Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise uus leping

15.05.2020: Kvartalisiseste teede renoveerimise toetuse taotlejate uuendatud nimekiri

12.02.2020: Algab kodanikualgatuse ideede kogumise aeg

29.05.2019: Seoses Narva linna siseste kergliiklusteede võrgustiku rajamisega on teostatud olulised muudatused liikluskorralduses

09.04.2019: Projekt "Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus"

27.09.2018: Peetri platsil on alates 1. oktoobrist tasuline parkimine

06.09.2018: Liikluskorralduse muudatus A. Puškini tänaval

19.04.2018: Selle aasta olulised liikluskorralduslikud muudatused

Lisatud 13.01.2017, 14:33
Muudetud 26.08.2021, 13:00

Tagasi