Narva linn


Narva sadam võtab vastu külalisi

Toetavad

7. aprillil võttis Narva sadam vastu esimesed külalised sellel hooajal projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI" raames.

Vastavalt Sadamate registrile ja Narva sadama eeskirjale kestab navigatsiooni periood Narva sadamas aprillist kuni oktoobrini. Selleks ajaks on pontoonid vee peale lastud ja sadama territoorium korda tehtud. Tänu projektile on Narva linna sadamasse lisandunud sadama skeem, täiendatud märgid, defibrillaator (AED) ning uus 12-kohaline pontoon, mis on varustatud elektri ja veega.

45-liikmeline delegatsioon Soomest (Helsingfors Segelklubb) külastas bussiga Narva sadamat eesmärgiga leida 2018.a hooaja eskaadritele uusi jahiliine. Eskaader on kahest või enamast jahist koosnev koondis, mis liigub ühisel marsruudil. Helsingfors Segelklubb, HSK (www.hoski.fi) on üks vanemaid klubisid, mis asutati 1899.a ja suuruselt on see 2.-3. klubi, kus on 1555 liiget. Klubis on kokku 697 alust (421 purjejahti, 126 mootorpaati ja 150 kergpaati).

Narva Sadama ja Narva Jahtklubi juhtkond vahetasid kontakte ja arutasid plaane 2018. hooajaks Helsinki Jahtklubi esindajatega. Uurides Narva linna sadama taristut ja turvalisust külalised tegid kokkuvõtte, et meie sadamat võib lisada selle aasta marsruutide koosseisu.

07IV2018: Narva sadam/ 30 miles

Soome jahtklubi esindajad on tutvunud Narva vaatamisväärtustega, sealhulgas promenaadiga, muuseumiga jne. Samuti külastasid nad Narva noorte meremeeste klubi. Ühe külalise arvamusel, kes oli jahiga Narvas viimati 1996 .aastal, on Narva muutunud paremaks selle aja jooksul ning on saanud mereturistide jaoks atraktiivsemaks.

07IV2018: Narva/ 30 miles

Selle hooaja uudis on ka projekti raames väljatöötatud Narva sadama logo. Projekt „30 MIILI“ avaldab erilist tänu Deniss Polubojarovile (Narva linnakunstnik) tema panuse eest Narva sadama brändi loomisel.

Narva kunstnik Deniss Polubojarov
Narva linnakunstniku maalist on juba saanud Narva sadama brändi osa.

Projekti “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI“ peamine idee on Soome lahe idaosas hästi väljaarendatud Soome ja Eesti väikesadamate võrgustiku loomine. Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest ja 6 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit. Projekti tegevused on suunatud turvalisuse tagamisele väikesadamates, sadamates osutatavate teenuste arendamisele, et luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Lisaks keskenduvad projekti partnerid turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna väikesadamate ning veeturistidele pakutatavate teenuste kohta. Kõik tegevused viiakse ellu pidades silmas sõbralikku ja kokkuhoidlikku suhtumist keskkonda.

Projekti elluviimise periood on 3 aastat: september 2015 – august 2018.
Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.

Programm toetab 4 tegevusvaldkonda: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine, piirkonna hea ühendatus, oskustepõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 12.04.2018, 15:20
Muudetud 12.04.2018, 15:33

eelmine järgmine