Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Nõusoleku andmine Narva Linnavalitsusele riigihanke korraldamiseks.(OE026)
2. Riigihanke „Avaliku tualeti teenuse kontsessioon“ (Peetri plats 3, Narva) korraldamine.(OE027)
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli tn 12-9 Narvas üürile andmine.(OE025)
4. Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord.(ME010)
5. Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsusega nr 75/18 kehtestatud detailplaneeringu „Kreenholmi tn 21 detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine.(OE028)
6. Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine.(OE029)
7. Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas.(ME009)
8. Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine.(OE031)                Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 13.04.2018, 10:08
Muudetud 13.04.2018, 10:12

eelmine järgmine