Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:
1. Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 183 "Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine. (OE062)
2. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 "Projekti TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE065)
3. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE066)
4. "Narva linna arengukava aastateks 2008-2021" muutmine. (ME017) Tegevuskava Eelarvestrateegia
5. Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 "Honor ja Victoria bastionide ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine. (OE054)
6. Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine. (OE055)
7. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine. (OE056)
8. Meetmes "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" osalemine. (OE068)
9. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tn 16-15 Narvas üürile andmine. (OE063)
10. Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine. (OE064)
11. Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5 "Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord" ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 "Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord" muutmine. (ME019)
12. Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta. (OE051)
13. Linnavolikogu õiguskomisjoni tegevuse lõpetamine. (OE069)
14. Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine. (OE070)
15. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele "Eluaseme kohandamise projekt" (02.08.2018 nr 2-21/7974) vastab linnavalitsuse liige A. Antonov (29.08.2018 nr 1.27/7974-2).
16. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele "Sotsiaalvaldkonna määrused" (02.08.2018 nr 2-21/7975) vastab linnapea T. Tammiste (28.08.2018 nr 1.27/7975-2).
17. Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine. (OE067)


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 14.09.2018, 09:54
Muudetud 14.09.2018, 12:01

eelmine järgmine