Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018 algusega kell 15.00, Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord. (ME018)
2. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede   rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE072)
3. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE073)
4. Sihtasutuse „Narva linnaleht“ asutamine ja põhikirja kinnitamine. (OE075)
5. Narva linna 2018.aasta eelarve muutmine. (ME020)
6. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse  edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine. (OE074)
7. Linnavara tasuta võõrandamine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le. (OE076)
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 9a kennelhoone püstitamine ilma  detailplaneeringut koostamata). (OE071)


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 19.10.2018, 15:46
Muudetud 19.10.2018, 15:58

eelmine järgmine