Narva linn


Narvas remonditi 11 kvartalisisest teed

Viimased 5 aastat on Narva linn igal aastal eraldanud rahalisi vahendeid töödele, mis on seotud korteriühistute (edaspidi KÜ) teede remondiga. Sellel aastal oli selleks eraldatud 200 000 eurot.

Vastavalt finantseerimise tingimustele võtab Narva linn enda kanda teeremondi kulud kuni 75% ulatuses, ülejäänud 25% võtab enda kanda KÜ. Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrusele nr 11 "Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord", tuleb finantseerimise saamiseks esitada toetuse taotlust. Viimase 5 aasta jooksul on renoveeritud 73 kvartalisisest teed. Narva linnamajandusamet peab teekate remondi taotluse esitanud korteriühistute nimekirja, mida iga-aastaselt uuendatakse. Viimatine nimekirja uuendamine toimus 2018. aasta veebruaris, nimekirjas oli siis 133 KÜ taotlust.

2018 oktoober Narva/ Foto: Nelli Buinitskaja

2018. aastal tänu linna toetusele renoveeriti teekate 11 KÜ territooriumil: Mõisa 3; Joala 10, 11, 12; Karja 2, 4; Võidu 8; Tiimani 18, 18c; Suur 4; Kangelaste 12. "Konkursile tuli 3 pakkumist, parim pakkumine nendest oli Kohtla Ehitusteenus OÜ, millega oligi allkirjastatud kolmepoolne leping. Firma tegi tööd ära kokkulepitud kuupäevaks,"- teatas Narva abilinnapea Aleksei Jevgrafov.

Kokku kulus töödeks 253 899,87 eurot, millest Narva linn tasus 190 424,9 eurot ja korteriühistud 63 474,97 eurot.

Ehituskontrolli ja tööde järelvalvet teostas Lindvill OÜ. Lepingu summa oli 4 188,00 eurot.


Nelli Buinitskaja
Narva Linnakantselei avalike suhete nõunik
nelli.buinitskaja@narva.ee

Lisatud 30.10.2018, 13:02
Muudetud 30.10.2018, 13:20

eelmine järgmine