Narva linn


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti teade

Investeeringuprojekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ raames kavandatakse järgmiste tänavate rekonstrueerimine:

1.    Paul Kerese väljak (ringristmik) ja sellega loogiliselt seotud teeühendused Tuleviku tänavaga, Peetri platsiga, Paul Kerese tänavaga, A. Puškini tänavaga ja Tallinna maanteega;
2.    Paul Kerese tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, L4, sh P. Kerese ja Kreenholmi tänava ristmik ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega;
3.    Rahu tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, sh Rahu tn viadukt ja viaduktialune ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega.

Rahu tänava rekonstrueerimisel on planeeritud mõned liikluskorralduslikud muudatused:

1.    Liiklusohutuse kaalutlusel likvideeritakse olemasolev mahasõit Rahu tn 15, Rahu tn 27 ja Rahu tn 31 kinnistule (garaažiühistud Zenit, Mootor-45 ja SIGNAAL-2);
2.    Juurdepääsuks Rahu tn 15 territooriumile on Künka tänavale projekteeritud kolm asfaltkattega mahasõitu, praeguste pinnas- või killustikkattega mahasõitude asemele;
3.    Juurdepääsuks Rahu tn 27 ja Rahu tn 31 territooriumile on projekteeritud kinnistute sissesõite ühendav kogujatee. Mahasõit Rahu tänavalt kogujateele on Rahu tn 29 ja 29a kinnistute vahelise piiri sihil;
4.    Liikluskorralduslike muudatustega on võimalik tutvuda siin.

Investeeringuprojekti üldeesmärgiks on säästva transpordi ja tähtsa võrgutaristu kitsaskohtade kõrvaldamine Narvas. Investeeringuprojekti otseseks eesmärgiks on Narva transiitkoridori oluliste kitsakohtade kõrvaldamine (sh läbilaskvuse parandamine), luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.

Ehitustööd on planeeritud aastatele 2020-2021.

Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport“ Ühtekuuluvusfondi meetmest „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduse arendamine“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/121082015002) ja Narva linna eelarvest.

Küsimuste või vastuväite korral palume pöörduda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poole hiljemalt 30.11.2018.
Kontaktandmed: Arina Tsetlina, e-post: arina.tsetlina@narva.ee, tel: 35 99047

Lisatud 22.11.2018, 09:18
Muudetud 22.11.2018, 09:24

eelmine järgmine