Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine. (ME022)
2. Alkohoolse joogi jaemüügi kohapeal tarbimiseks ajaline piiramine. (ME021)
3. Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine. (OE077)
4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 63a tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata). (OE078)
5. Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine. (ME023)


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 23.11.2018, 09:57
Muudetud 23.11.2018, 11:19

eelmine järgmine