Narva linn


Noorte Tugila programm Narvas

Noorte Tugila on 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele mõeldud tasuta tugiprogramm, mis on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast. Programmi eesmärgiks on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Noorte Tugila teostatakse üle kogu Eesti MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus eestvedamisel. Alates käesolevast aastast programmiga on ühinenud ka Narva Noortekeskus.

Tegevused keskenduvad noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Programmiga tagatakse nii individuaalset juhendamist, kui ka jõustamist grupis. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kui oled noor vanuses 15-26 aastat ja sa ei õpi ega tööta, siis kasuta võimalust ja liitu üle-eestilise programmiga Noorte Tugila! Tule ja mõtleme koos kuidas sinu elu edukaks planeerida! Programmi Noorte Tugila osalejad saavad uute oskuste ja kogemuste omandamiseks osaleda järgmistes ettevõtmistes:
- osalemine täiendkoolitustel edaspidise võimalusega asuda tööle (nt. autojuhi-, ettevõtlus-, keelekursused, tööpraktika jne);
- noorte karjäärinõustamine;
- töötukassas arvele võtmine;
- avalikel sündmustel osalemine;
- vabatahtlikus tegevuses osalemine jne.

Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Lisainfo:
Narva Noortekeskus
Vestervalli tänav 9
tel. 58386504
e-mail: narvatugila@gmail.com

Lisatud 16.01.2019, 13:48
Muudetud 16.01.2019, 14:10

eelmine järgmine