Narva linn


Valesti pargitud autod segavad lumekoristust

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et mõningad autoomanikud eiravad parkimist keelavate liiklusmärkide nõudeid ning seetõttu segavad nende sõidukid Narva linnas lumekoristustöid. Edaspidi hakkab Linnamajandusameti korrakaitse teenistus selliseid sõidukeid valvega parklasse teisaldama.
Sellisel juhul peab autoomanik tasuma sõiduki teisaldamiskulud. Auto puhul massiga kuni 3500 kg on see 45 eurot, üle 3500 kg 120 eurot. Sealhulgas lisanduvad ka parkimiskulud, 10 eurot 1 päeva eest ning 2 eurot iga järgneva päeva eest. Lisandub ka trahv liiklusreeglite rikkumise eest summas 20 eurot.

Esimene sundteisaldamine on kavas erinevates linnaosades 17. jaanuari öösel vastu 18. jaanuari 2019. aastal.

Palume kõikidel autoomanikel olla tähelepanelikud ning jälgida alalisi ja ka ajutisi liiklusmärke.

Teavet teisaldatud sõidukitest saab telefonilt 112.


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 16.01.2019, 15:58
Muudetud 16.01.2019, 16:47

eelmine järgmine