Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 kell 16.00, Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva linna taksoveonõuded. (ME085) Lisa1
2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva, hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ). (OE089)
3. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine. (ME001)
4. Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine. (OE002)
5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine. (OE003)
6. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme S. Gorlatši arupärimisele „Projekteerimiseks tingimuste väljastamine - 3. Roheline tänav ühendustee“ (20.12.2018 nr 2-21/13560) vastab linnapea T. Tammiste (10.01.2019 nr 1-27/13560-2).
7. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Kovalenko arupärimisele „Matusebüroo asukohast“ (21.12.2018 nr 2-21/13573) vastab linnapea T. Tammiste (10.01.2019 nr 1-27/13573-2).
8. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme arupärimisele A. Voronovi arupärimisele „Linnapea vastuvõtt Vaba Lavas“ (21.12.2018 nr 2-21/13575) vastab linnapea T.Tammiste (10.01.2019 nr 1-27/13575-2).Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 18.01.2019, 16:44
Muudetud 18.01.2019, 17:17

eelmine järgmine