Narva linn


Toetati projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

Toetajate logod

2018. aasta 26. septembril esitas Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Ühtekuuluvusfondi meetmesse "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" II vooru projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" taotluse. Meede toetab tänavavalgustuse taristu renoveerimist eesmärgiga suurendada tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsust.

28.01.2019 tegi Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ametliku otsuse projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" taotluse rahuldamise kohta.

Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärgiks on Narva linna tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda energiasäästlikumaks. Käesoleva projekti raames on planeeritud uuendada 833 valgustuspunkti järgmistel Narva linna tänavatel: Tallinna maantee, Kangelaste ja Võidu prospekt, Uusküla tn, Rahu tn, I. Grafovi tn, Rakvere tn, Partisani tn, Jõesuu tn, A. Puškini tn, Linda tn, Kreenholmi pr, Sepa tn, Vestervalli tn, Hariduse tn, Raudsilla tn, Joala t, A. Daumani tn, Lavrentsovi tn, Sadama tee ja Kalda tn. Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil. Tänu LED-valgustite kasutamisele, väheneb renoveeritud valguspunktide elektrienergia tarbimine võrreldes 2018. aastaga 52,08% võrra, samal ajal väheneb põlevkivi tarbimine 52,49% võrra ning CO2 eraldamine 52,45% võrra. Projekti tulemusena Narva linna tänavad varustatakse kaasaegsete valgustitega ning linna tänavatel luuakse ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks.

Projekti 2014-2020.6.03.18-0106 "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetme "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" vahenditest (tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused) ja Narva linna eelarvest.

Projekti elluviimine on plaanitud alates 01.02.2019 kuni 31.07.2021.
Projekti eelarve on kokku 1 548 347,76 eurot, millest toetus moodustab 1 238 678,21 eurot (80%). Narva linna omafinantseeringu suurus on 309 669,55 eurot (20%).

2019. aastal on plaanis teostada projekteerimistööd, mille käigus viiakse läbi ka kõik vajalikud uuringud renoveerimistööde teostamiseks. Ehitustööd algavad eeldatavalt 2020. aasta märtsis ning kestavad kuni 2021. aasta juulini. Ehitustööde käigus asendatakse naatriumvalgustid energiasäästlike LED-valgustite vastu, vanad raudbetoonpostid metallpostide vastu, õhukabeliinid vahetatakse maakabeliinide vastu, lisaks paigaldatakse kaasaegne tänavavalgustuse juhtimissüsteem, mis samuti aitab vähendada elektrienergia tarbimisega seotud kulusid.

Lisainfo:
Arina Tsetlina
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599047
arina.tsetlina@narva.ee

Lisatud 04.02.2019, 12:52
Muudetud 04.02.2019, 13:11

eelmine järgmine