Narva linn


Joaoru suplusrannas ei tohi ujuda

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet pöördub linna elanike ja külaliste poole palvega vältida Joaoru rannas suplemist seoses nahaärrituse juhtumitega, mis võivad olla põhjustatud sinivetikatest.

Esimene selline juhtum leidis Joaoru rannas aset reedel. Kohe pärast kaebuse saamist teavitas linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist sellest vetelpäästjaid (MTÜ FirePro) ning tehti otsus heisata punane lipp, mis tähendab, et rannas suplemine on keelatud.

Ehkki punane lipp lehvis vetelpäästjate tornis juba 7. juunil enne kell 12.00, ei pööranud osa puhkajatest ujumiskeelule tähelepanu. Selle tulemusena jätkusid esmaspäeval inimeste kaebused nahaärrituste üle, mille põhjustajaks võivad olla sinivetikad.

Pärast ujumiskeelu kehtestamist on saadetud teabepäring SA-le Narva Haigla ja teavitatud juhtunust Terviseametit. 13. juunil peab Terviseamet võtma veeproovid, mis saadetakse Eesti Mereinstituudile sinivetikate olemasolu uurimiseks. Ujumiskeeld kehtib kuni analüüsid kinnitavad, et Joaoru ranna suplusvee kvaliteet vastab nõuetele.

Vetelpäästjad tuletavad meelde, et Joaoru puhkeala külastamisel:
1. Tutvuge Joaoru puhkealal olevate infotahvlitega.
2. Alkoholijoobes ujumine on keelatud!
3. Ärge jätke lapsi järelevalveta!
4. Ärge jätke prügi randa!
5. Kui keegi vajab esmaabi või tekib muu erakorraline olukord, kutsuge vetelpäästjad või helistage 112.
6. Koduloomade ujutamine avalikus rannas on keelatud!
7. Järgige vetelpäästjate korraldusi.
8. Punane lipp rannas tähendab, et ujumine on keelatud!


Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 13.06.2019, 16:07
Muudetud 13.06.2019, 16:25

eelmine järgmine