Narva linn


Kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Uusküla tänav 18a hoones 1. korrusel asuvad ruumid nr 5-16 üldpindalaga 165,7 m² järgmistel tingimustel:
• kasutusala - lasteharidust abistav tegevus;
• üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat;
• üüritasu alghind - 170 eurot kuus;
• osavõtutasu - 32 eurot;
• tagatisraha - 510 eurot;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine;
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks.

Enampakkumine toimub 17.07.2019 kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 – 22/2 (3. korrus).

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/4 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 16. juulini 2019 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 16. juuliks 2019.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4, Narva) - tel 3599130 või tel 3599160.
Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 20.06.2019, 16:08
Muudetud 20.06.2019, 16:27

eelmine järgmine