Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 28. novembril 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt tn 44-14 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE077).
2. Erakooliseaduse § 5⁴ lg 2 p 8² antud ülesande lahendamise volitamine (OE078).
3. Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine (OE080).
4. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord (ME027).
5. Linnavolikogu projektide- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE054).
6. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE065).
7. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE066).
8. Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine (OE081).
9. Lavretsovi tn 7a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine (OE087).
10. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete  V. Grigorjeva, V. Šemarini arupärimisele „Munitsipaalkoolide hoolekogud“ (27.09.2019 nr 2-21/10372) vastab linnapea A.Jevgrafov (15.10.2019 nr 1.27/10372-2).
11. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme S. Gorlatši arupärimisele „Kahju hüvitamise kohta“ (25.10.2019 nr 2-21/11601) vastab linnapea A.Jevgrafov (07.11.2019 nr 1.27/11601-2).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 22.11.2019, 13:36
Muudetud 22.11.2019, 14:05

eelmine järgmine