Narva linn


Kirjalik enampakkumine vara võõrandamiseks

Sihtasutus Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise suusarajamasina-mootorsaani Alpina Sherpa VIN 8197 (reg. nr 64SF) ja suusaraja pressimise masina Alpina võõrandamiseks.

Enampakkumise korraldaja on SA Narva Linna Arendus, registrikood 90003812, Peetri plats 5, 20308 Narva.

Enampakkumuse tingimused:
1. Võõrandatav vara antakse ostjale üle sellisel kujul nagu see oli müügieelse vaatluse ajal. Vara äravedu peab toimuma ühe kuu jooksul alates müügilepingu allakirjutamise hetkest. Vara ümbervormistamise kulud Maanteeametis ja vara ära vedamisega seotud kulud kannab ostja.
2. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.
3. Ostja sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.
4. Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul alates enampakkumuse tulemuste kinnistamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt, tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, siis tunnistab SA Narva Linna Arendus nõukogu enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata.
5. Võõrandatava vara alghind: 5 500 eurot.
6. Osavõtutasu: 55 eurot.
7. Tagatisraha: 550 eurot.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
1. Müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine.
2. Juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees.
3. Juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Enampakkumine toimub 16.12.2019.a kell 16:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumuse teinud isikud.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus sekretärile asukohaga Linnuse 2 (II korrus), 20308 Narva, kuni 13.12.2019 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara nimetuse.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumus peab sisalduma alljärgnevaid dokumente:
1. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
2. Juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
3. Füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
4. Pakkumuse hind tuleb näidata eurodes täisarvuna. Juhul, kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.
5. Kinnitus kohaliku omavalitsuse ning Maksu-ja Tolliameti ees võlgnevuse puudumise kohta.
6. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
7. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 12.12. 2019 kell 17:00.

Küsimuste tekkimise korral ning vara ülevaatamise aja kokkuleppemiseks palume pöörduda Vladimir Všivtsevi (tel 53485279) või Sofja Homjakova (tel 56607779) poole.

Lisatud 03.12.2019, 08:00
Muudetud 04.12.2019, 11:29

eelmine järgmine