Narva linn


Esita kandidaat konkursile Kultuurisõber 2019

Konkursil Kultuurisõber 2019 osalemise põhinõuded:

♦ Kandidaate võivad esitada kõik kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid, sh Kultuuriministeeriumi või tema valitsemisala asutuste teenistujad.
♦ Organisatsioonide all mõistetakse nii ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on kultuuriline tegevusvaldkond.
♦ Kandidaadiks ei saa olla Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutused või nende töötajad ning nende poolt korraldatud projektid, samuti teised riigiasutused või riigi poolt ellu kutsutud organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa olla organisatsioonid, kelle põhitegevus on toetuste jagamine.
♦ Osalemiseks tuleb kandidaadi kohta esitada vormikohaselt täidetud ankeet.
♦ Iga esitaja saab välja pakkuda ühe kandidaadi.
♦ Kandidaadiks võib esitada ka varasematele konkurssidele esitatud kandidaate või laureaate.

Kandidaate saab esitada kuni 10. jaanuarini 2020.

Tunnustuse "Kultuurisõber" andmise kord ja tingimused.

Lisainfo:
Meelis Kompus
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja
meelis.kompus@kul.ee

Lisatud 27.12.2019, 15:31
Muudetud 27.12.2019, 15:55

eelmine järgmine