Narva linn


Jätkub kuivtoidupakkide jagamine kooliõpilastele

Narva Linnavalitsus võttis vastu korralduse, jätkamaks õpilaste toitlustamist eriolukorra tingimustes, lähtudes õpilase toitlustamiseks linnaeelarvesse planeeritud summadest. Antud korraldus puudutab kõiki munitsipaalkoolides ja -gümnaasiumites õppivaid õpilasi.

6.-9. aprillini peavad koolid korraldama kuivtoidupakkide jagamise õpilastele ajavahemiku 30.03-17.04.2020. a eest (14 õppepäevaks).

Koolidirektorid peavad koostama kuivtoidupakki soovivate õpilaste nimekirjad.

Samuti peavad direktorid kooskõlastama pakkide jagamise aja koolitoitlustusteenuse osutajatega.

Samuti peavad koolidirektorid koostöös koolitoitlustusteenuse osutajatega ning kooskõlastatult Terviseametiga koostama õpilastele jagatavate kuivtoidupakkide sisu.

Turvalisuse tagamiseks ning inimeste kogunemiste vältimiseks peab iga kool koostama graafiku kuivtoidupakkide jagamiseks sellisel moel, et maksimaalselt vältida õpilaste kogunemist ning kontakte.


Nelli Aleksandrova
Narva Linnakantselei nõunik
nelli.aleksandrova@narva.ee

Lisatud 25.03.2020, 15:33
Muudetud 25.03.2020, 15:53

eelmine järgmine