Narva linn


Narva Linnavolikogu erakorraline istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 27.04.2020.a. kella 9.00 kuni 28.04.2020 kella 17.30-ni.

Vabariigi Valitsus otsustas 12. märtsil korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ja keelas alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020.
Kuna kehtestatud eriolukorra eesmärk on elanikkonna tervise kaitse, on Rahandusministeeriumi poolt KOV-dele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.
Rahandusministeerium sedastab KOV-dele, et volikogu istungite läbiviimise täpsem kord nähakse ette iga volikogu töökorraga (KOKS § 44 lõike 1 kolmas lause) ja isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised KOV küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta.

Lähtudes ülaltoodust toimub Narva Linnavolikogu erakorraline istung elektrooniliselt ajavahemikul 27.04.2020 alates kella 9.00 kuni 28.04.2020 kella 17.30-ni.

Eelnõude osas esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud, muudatusettepanekud avalikustatakse jooksvalt allpool.

Päevakord:


1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga (ME010).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu istung nr 35

9.00 - istung nr 35 on avatud
9.00 - 9.30 - muudatusettepanekud päevakorra kohta
9.30 - 12.00 - päevakorra kinnitamine

Lugupeetud volikogu liikmed,
teatan sellest, et kella 9.30 pole esitatud ühtegi ettepanekut istungi päevakorra muutmise kohta.
Ootan teie poolt täidetud ja digitaalselt  allkirjastatud faili aadressile – narvavk@narva.ee hiljemalt 12.00. Kell 12.00 lõpeb päevakorra projekti hääletamine.
 
Irina Janovitš
esimees

Lugupeetud volikogu liikmed,
teatan teile, et hääletamine on lõppenud ja istungi päevakord on kinnitatud.
Annan teada, et oma osalusest 35. istungil andsid teada järgmised linnavolikogu liikmed (kokku 29): H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, S. Gorlatš, V. Grigorjeva, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L.Olenina, J. Pahhomova, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, J. Saan, O. Silland, M. Stalnuhhin, T. Stolfat, T. Tammiste, J. Tšertova, G. Vologdina, V. Šemarin.

Päevakorra poolt 25, ei hääletanud 4.


28.04.2020. a. kell 14.55 ühines Linnavolikogu e-istungi tööga Linnavolikogu liige V. Šemarin.


Kinnitati istungi järgmine päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga (ME010).

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova ettekanne

Linnavolikogu liikme A. Kovalenko küsimus - Linnavolikogu liikme J. Pahhomova vastus

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova küsimused - Linnavolikogu liikme J. Pahhomova vastused

Linnavolikogu liikme K. Raik'i küsimused - Linnavolikogu liikme J. Pahhomova vastused

Linnavolikogu liikme A. Pratkunas' küsimus - Linnavolikogu liikme J. Pahhomova vastus

Linnavolikogu liikme K. Raik'i esinemine

Fraktsiooni Meie Narva muudatusettepanek

Fraktsiooni Kodulinn Narva muudatusettepanek

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova muudatusettepanek

Linnavolikogu liikme H. Adamovitš esinemine

Linnavolikogu liikme J. Golubtsova esinemine

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova esinemine

Ettekandja lõppsõna

Hääletamise tulemused:
Võeti määruse eelnõu aluseks - poolt (20) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, M. Stalnuhhin, T. Stolfat, J. Tšertova, G. Vologdina.
erapooletu (1) S. Gorlatš.
Hääletamisel ei osalenud V. Grigorjeva, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, V. Šemarin, T. Tammiste.
Hääletati fraktsiooni Meie Narva muudatusettepanek - poolt (10) S. Gorlatš, V. Grigorjeva, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, V. Šemarin, T. Tammiste.
vastu (19) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stolfat, J. Tšertova, G. Vologdina.
Hääletamisel ei osalenud M. Stalnuhhin.
Hääletati fraktsiooni Kodulinn Narva muudatusettepanek - poolt (0)
vastu (19) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stolfat, J. Tšertova, G. Vologdina.
erapooletu (1) S. Gorlatš.
Hääletamisel ei osalenud V. Grigorjeva, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, M. Stalnuhhin, V. Šemarin, T. Tammiste.
Hääletati Linnavolikogu liikme J. Kondrašova muudatusettepanek - poolt (19) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stolfat, J. Tšertova, G. Vologdina.
erapooletu (1) S. Gorlatš.
Hääletamisel ei osalenud V. Grigorjeva, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, M. Stalnuhhin, V. Šemarin, T. Tammiste.

Võeti vastu määrus nr 10 "Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga"
poolt (20) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, M. Stalnuhhin, T. Stolfat, J. Tšertova, G. Vologdina.
vastu (0)
erapooletuid (0).
Hääletamisel ei osalenud S. Gorlatš, V. Grigorjeva, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, V. Šemarin, T. Tammiste.

Pöördumised, avaldused, arupärimised

Linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimine

Linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimine

Lisatud 21.04.2020, 10:51
Muudetud 28.04.2020, 17:22

eelmine järgmine