Narva linn


Projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas"

Toetajate logo

Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" raames on avalikustatud üle rahvusvahelise piirmäära riigihange projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.

Narva linn viib ellu investeeringuprojekti 2014-2020.10.01.16-0036 "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", mille raames kavandatakse järgmiste tänavate rekonstrueerimist:
1. Paul Kerese väljak (ringristmik) ja sellega loogiliselt seotud teeühendused Tuleviku tänavaga, Peetri platsiga, Paul Kerese tänavaga, A. Puškini tänavaga ja Tallinna maanteega;
2. Paul Kerese tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, L4, sh P. Kerese ja Kreenholmi tänava ristmik ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega;
3. Rahu tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, sh Rahu tn viadukt ja viaduktialune ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega.

teeskeem Narva linnas

Projekti elluviimise käigus avalikustati 17.08.2020 üle rahvusvahelise piirmäära riigihange transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks, sealhulgas tehnovõrkude ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööde tellijaks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.09.2020.

Projekteerimis-ehitustööde eeldatav maksumus: 9 573 553,01 eurot km-ta (11 488 263,61 eurot km-gа).

Tööde täitmise tähtaeg: 26 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast arvates.

Lisainfo hanke tingimuste kohta.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on Narva transiitkoridori läbilaskvuse parandamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.

Projekti eelarve moodustab kokku 11 772 372,26 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 2 795 973,39 eurot.

Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest "Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" (https://www.riigiteataja.ee/akt/121082015002) ja Narva linna eelarvest.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee / tel 3599047

Lisatud 17.08.2020, 19:51
Muudetud 17.08.2020, 20:16

eelmine järgmine