Narva linn


Ülevaade olukorrast ja Narva linnas kasutusele võetud meetmetest COVID-19 vastu

Tulenevalt Narva linnas nakatanute arvu järsu tõusuga on linnavalitsus lisaks riigi poolt kehtestatud piirangutele võtnud vastu meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks. 9 novembri 2020. a seisuga on Narvas nakatanuid 139.

Koostöös Terviseameti Ida regionaalosakonnaga on suletud ning distantsõppele suunatud mitmete koolide klassid ja lasteaedade rühmad. 71 last koolieelsetest lasteasutustest ja 353 õpilast Narva koolidest on 17. novembrini isolatsioonis Paemurru spordikoolis koroonaviiruse puhangu tõttu. Need, kes on põhikoolis või lasteaias eneseisolatsioonis, ei saa käia ka huvikoolides, ringides ja sektsioonides. Neil õpilastel, kes pole määratud eneseisolatsiooni, vaid distantsõppele, on õigus käia huvikoolides, ringides ja sektsioonides. Narva Paemurru Spordikooli jäähall ja poksihoone on suletud kuni 17. novembrini.

Avalikes huvikoolides ringide tasudest vabastamise küsimus, samuti lasteaia koha eest tasud sundisolatsioonis olevatele lastele, lahendatakse lähiajal, nagu ka koolilaste toitlustamise küsimus, kes on eneseisolatsioonis ja kaugõppes.

COVID-19 ohu tõttu ei toimu Narva Linnavalitsuses spetsialistide vastuvõttu. Osad spetsialistidest töötavad kodukontoris. Kõik töötajad on varustatud isikukaitsevahenditega. Nõustamise ja vastuvõtu võimaluste kohta leiab infot Narva linna kodulehelt.

Korraldatud on laste mänguväljakute ja tänavaspordivahendite desinfitseerimine.

Linnaliinibussides on jagatud teavitusmaterjale, on rakendatud bussijuhi eraldamist sõitjate veoruumist vaheseinaga. Toimub reiside järgne busside desinfitseerimine.

Narva linnavalitsus jälgib tähelepanelikult olukorda, vajadusel võetakse kasutusele uued meetmed COVID-19 vastu ja juhib tähelepanu vajadusele järgida kõiki Terviseameti soovitusi koroonaviiruse leviku leevendamiseks. Linnavalitsus kaalub jätkuvalt võimalikke täiendavaid tegevusi ja meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning linnakeskkonna ohutuse tagamiseks.

Narva Linnavalitsus palub jälgida Terviseameti soovitusi. Täiendava info leiate veebilehelt kriis.ee.

Täname kõiki mõistva suhtumise eest ja püsime terved!
Ainult ühiste jõupingutuste abil saame selle probleemiga hakkama!

Narva Linnavalitsus

Lisatud 09.11.2020, 17:01
Muudetud 09.11.2020, 17:33

eelmine järgmine