Narva linn


Algab kodanikualgatuse ideede korje

Narva Linnavolikogu liikmed võtsid 30.01.2020 vastu määruse linnaelanike ideede realiseerimise kohta Narva linna eelarvest kodanikualgatuse korras. Sel eesmärgil on linn valmis 2021. aastal kulutama kuni 300 000 eurot. Vastavalt kodanikualgatuse korra tingimustele, realiseeritud idee peab tooma kasu ühiskonnale, olema ühiskasutuses ja ei tohi tekitada lisakulusid järgmiste aastate eelarvetes.

Narva linna elanikelt oodatakse ideesid, mis sobiksid investeeringute alla ja mida võiks Narva linna territooriumil ellu viia. Ideesid võib saata nii elektrooniliselt kui ka tuua isiklikult või saata posti teel Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametisse (Peetri plats 3-23, IV korrus). Komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse esindajad ja linnavolikogu liikmed, analüüsib ja hindab esitatud ideesid. Ideede algvaliku tegemisel on oluliseks asjaoluks see, et Narva linn oleks võimeline uut rajatud ja kasutusse võetud objekti ülal pidama ning hooldama.

Kõik esitatud ideed, mis vastavad kodanikualgatuse tingimustele, suunatakse rahvahääletusele. Hääletada saab nii elektroonilises keskkonnas kui ka isiklikult, tulles vastavasse hääletuspunkti. Kohtade nimekiri, kus saab hääletada, avaldatakse eraldi, vahetult enne hääletamise algust. Hääletada saavad ainult Narva linna elanikud, kellel on vanust vähemalt 16 eluaastat. Igal hääletajal on üks hääl.

Kodanikualgatus Narva linnas:
► 19.04.-07.05.2021 Ideede korje
► 11.05.2021 Komisjon hindab esitatud ideesid
► 17.-31.05.2021 Ideede tutvustamine Narva linna meediakanalite kaudu ja hääletamine
► 31.05.-04.06.2021 Hääletustulemustest kokkuvõtte tegemine
► 07.06.2021 Tulemuste avaldamine

Lisainfo:
Darja Orehhova
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretär
tel 3599155, linnamajandus@narva.ee
Svetlana Nikiforova
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti spetsialist
tel 3599141, 56487827
svetlana.nikiforova@narva.ee

Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest
Lisa 1. Kodanikualgatuse toetamise ettepaneku esitamise vorm
Lisa 2. Hääletussedeli vorm

Lisatud 12.04.2021, 15:13
Muudetud 12.04.2021, 15:44

eelmine järgmine