Narva linn


Rahvaloenduse valikuuringu küsimustik on täiendatud ja kinnitatud

Statistikaamet kinnitas aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse valikuuringu küsimustiku. Viimaste täiendustena lisati küsimused rahvuse, emakeele ning sisserände kohta.

Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on nii rahvuse kui ka emakeele info olemas rahvastikuregistris, aga loenduse küsimustikus saab mõlema puhul märkida kaks valikut. "Teadlaste ja ametnike kõrgendatud huvi on rahvaloendusega välja selgitada, kui palju elab Eestis inimesi, kes peavad omaks kahte rahvust ning kahte emakeelt. Tulevikule mõeldes tasuks kaaluda selle info kogumist ka rahvastikuregistrisse, et see oleks järjepidevalt kättesaadav," täpsustas Osila.

Lisaks analüüsis statistikaamet registrite infot Eestisse sisse- ja tagasirännanute ning siin elavate, kuid välismaal töötavate inimeste kohta. Analüüsi käigus selgus, et ka sisserännet puudutavad andmed vajavad veel sel korral inimestelt üle küsimist. "Küsime valikuuringuga seda, kas inimene on alates 2011. aastast elanud pidevalt vähemalt aasta või kauem väljaspool Eestit. Kui inimene vastab sellele jaatavalt, siis täpsustame, mis aastal ta viimati Eestisse elama asus ja millises riigis ta varem püsivalt elas," lisas Osila.

Varasemalt on kokku lepitud, et Eesti elanikel tuleb rahvaloendusel vastata riigisisesest vajadusest lähtuvalt loetud küsimustele, mis puudutavad keelte ja murrete oskust, usulist kuuluvust ning terviseprobleemi olemasolu ja selle mõju igapäevastele tegevustele. Lisaks küsitakse praeguse elukoha ja partneri kohta. Kõik muu vajalik info Eesti rahva ja eluruumide kohta saadakse ligi 30 erineva andmekogu andmeid kasutades.

Rahvaloenduse lühikesele veebiküsitlusele saavad vastata kõik Eesti elanikud. Loenduse teises etapis hakkavad küsitlejad vastuseid koguma juhuvalimisse kuuluvatelt aadressidelt, kust veebi teel ei saadud kõigi elanike vastuseid. Kokku on valimis ca 40 000 eluruumi ja neis elavad ca 60 000 inimest.

Eesti rahva ja eluruumide loenduse loendusmoment on 2021. aasta 31. detsembri varahommik kell 00.00. Kõik rahvaloenduse andmed tuleb esitada loendusmomendi seisuga olenemata vastamise ajast ja viisist. Veebiküsitlusele saab vastata perioodil 28.12.2021–15.01.2022 ning valimiaadressidel elavate isikute küsitlemine toimub telefoni teel või kodukülastusega ajavahemikus 22.01.–20.02.2022.

2021. aasta rahvaloenduse valikuuringu küsimustiku paberversioon
Tegemist on paberversiooniga, mis erineb loenduse ajal veebirakenduses kasutatavast versioonist.

Täpsem teave:
Kadri Kütt
Statistikaameti meediasuhete juht
tel 6259181

Lisatud 30.04.2021, 11:13
Muudetud 30.04.2021, 11:32

eelmine järgmine