Narva linn


Narva linnas algavad tänavavalgustuse taristu renoveerimistööd

Vastavalt 15.02.2021 sõlmitud hankelepingule teostatakse Narva linnas tänavavalgustuse taristu renoveerimistöid järgmistel Narva linna tänavatel: Äkkeküla, Rahu, Tallinna mnt., Puškini, Linda, Kangelaste, Daumani, Võidu prospekt, A. Tiimani, Mõisa, Vabaduse, Vestervalli, Hariduse, Tuleviku, Lavrentsovi, Partisani, Jõesuu, Sepa, Sadama tee, Grafovi, 1. Mai, Raudsilla, Joala, Kalda, Maslovi, Kreenholmi, Gerassimovi, Uusküla, Oru tn. 

Renoveerimisele kuuluvad lõigud on märgitud ka skeemil: https://zc.ee/stsTnudR

Alates 04.05.2021 algavad ettevalmistustööd (kaevetööd) järgmistel tänavalõikudel:

  • Linda tn
  • Malmi tn
  • I. Grafovi tn

Ehitustöid teostab Elero AS (kontakttel: +372 52 67 789) 

Omanikujärelevalvet teostab Taalri Varahaldus AS. 

Põhiprojekti autoriks on ProSystem OÜ. 

Narva tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde teostamise tähtaeg on 2022. a aprill.

Projekteerimis-ehitustööde kogumaksumuseks on 2 975 296,60 eurot km-ta (3 570 355,92 eurot km-ga). 

Projekti eelarve moodustab kokku 3 774 646,13 eurot, millest toetus moodustab 1 238 678,21 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 2 535 967,92 eurot. 

Projekti 2014-2020.6.03.18-0106 „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest

(https://www.riigiteataja.ee/akt/109082016001?leiaKehtiv) ja Narva linna eelarvest.

Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ eesmärgiks on Narva linna tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda energiasäästlikumaks. 

Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil. Tänu LED-valgustite kasutamisele, väheneb renoveeritud valguspunktide elektrienergia tarbimine võrreldes 2018. aastaga 52,08% võrra, samal ajal väheneb põlevkivi tarbimine 52,49% võrra ning CO2 eraldamine 52,45% võrra. Projekti tulemusena Narva linna tänavad varustatakse kaasaegsete valgustitega ning linna tänavatel luuakse ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks.

Lisainfo: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Arina Tsetlina, e-post: arina.tsetlina@narva.ee, tel: 35 99047

Lisatud 04.05.2021, 08:49
Muudetud 04.05.2021, 08:58

eelmine järgmine