Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub reedel 06. augustil 2021 kell 15.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 28.11.2013. a määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine (ME018).
2. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Narva linna raamatupidamistarkvara“ (17.06.2021 nr 2-21/5843) vastab linnapea K. Raik (06.07.2021 nr 1.27/5843-2).
3. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Avalike suhete nõuniku konkursi kohta“ (17.06.2021 nr 2-21/5844) vastab linnapea K. Raik (06.07.2021 nr 1.27/5844-2).

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 30.07.2021, 14:57
Muudetud 30.07.2021, 15:21

eelmine järgmine